Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
FW26 Nowa strategia farmakoterapii padaczki lekoopornej Narodowe Centrum Nauki dr Marek Robert Król 2019
FW26 Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1 Narodowe Centrum Nauki dr Martyna Zofia Wróbel 2019
FW25 Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakażeń układu moczowego? Narodowe Centrum Nauki dr hab. Sebastian Granica 2019
1WY Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Płoski. 2018
FW26 Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie 2 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach II edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ,,Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jadwiga Turło i dr hab. Maciej Dawidowski 2018
1M19 Organizacja kongresu dla młodych naukowców: "15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists" Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jakub Gołąb 2019
2W9 The effectiveness of pleuran in treatment of acute gastroenteritis in children- a randomized, placebo- controlled, double- blind trial NUTRICIA FUNDACJA dr hab. Ernest Kuchar 2019
1WR Wartość prognostyczna płytkopochodnych mikroRNA u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych nowymi antagonistami receptora P2Y12 Narodowe Centrum Nauki lek Aleksandra Gąsecka-van der Pol 2019
2W10 Udział parkiny w molekularnych mechanizmach aktywacji inflammasomu w liniach ludzkich mielo- i limfoidalnych białaczek Narodowe Centrum Nauki dr Anna Magdalena Lenkiewicz 2019
2M2 Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne Narodowe Centrum Nauki dr Przemysław Rzodkiewicz 2018

Strony