Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
2WC Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up. Narodowe Centrum Nauki mgr Renata Pionke 2019
1MG Badania wpływu bakteriofagów na funkcje komórek układu odpornościowego Narodowe Centrum Nauki dr Ryszard Międzybrodzki 2019
1M19 Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Klaudyna Fidyt 2019
FW15 Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych Narodowe Centrum Nauki dr hab. Agnieszka Laudy 2019
FW26 Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Dawidowski 2019
FW26 Nowa strategia farmakoterapii padaczki lekoopornej Narodowe Centrum Nauki dr Marek Robert Król 2019
FW26 Synteza peptydów cyklicznych jako sond molekularnych hamujących tworzenie kompleksu PEX5-PTS1 Narodowe Centrum Nauki dr Martyna Zofia Wróbel 2019
FW25 Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakażeń układu moczowego? Narodowe Centrum Nauki dr hab. Sebastian Granica 2019
1WY Poszukiwanie uwarunkowanych genetycznie nowych przyczyn ciężkich/letalnych zespołów mnogich wad rozwojowych u płodów ludzkich Narodowe Centrum Nauki prof. dr hab. Rafał Płoski. 2018
FW26 Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie 2 stypendiów doktoranckich i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach II edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. ,,Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jadwiga Turło i dr hab. Maciej Dawidowski 2018

Strony