Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
2M2 Nowe ligandy receptora histaminowego H4 jako potencjalne leki przeciwalergiczne i przeciwzapalne dr Przemysław Rzodkiewicz 2018
1WU Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski prof. dr hab. Rafał Krenke 2018
2WC Związki zniekształceń poznawczych z funkcjonowaniem neuropsychologicznym u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii Martyna Krężołek 2018
FW24 Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej prof. dr hab. Dorota Maciejewska 2018
BIBG Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem wiedzą i potencjałem badawczym mgr Irmina Utrata 2017
1M19 Premia na Horyzoncie prof. dr hab. Jakub Gołąb 2017
NZYN Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią dr n. biol. Aleksandra Wesołowska 2018
NZYN Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman 2018
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017
NZC Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu... prof. dr hab. Bolesław Samoliński 2017

Strony