Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1WY/NCN21K Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca Narodowe Centrum Nauki dr Małgorzata Rydzanicz 2020
1WF/NCN22 Profilowanie mikroRNA w zmianach przednowotworowych i wczesnym raku krtani Narodowe Centrum Nauki dr hab. Anna Rzepakowska 2020
1M9/ABM05 EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial) Agencja Badań Medycznych Prof. dr hab. Marek Postuła Prof. dr hab. Jolanta Siller-Matula 2020
2MB/MAZ03 Realizacja działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanego do młodzieży z województwa mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dr n. hum. Joanna Chylińska 2020
1WI/ABM09 Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków Agencja Badań Medycznych dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2020
1WU/5FJP Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego dr hab. Magdalena Paplińska- Goryca 2020
2M5/ABM04 Leczenie dzieci w wieku 6 – 18 lat z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C przy użyciu pangenotypowego leku o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (sofosbuwir/welpataswir) Agencja Badań Medycznych dr hab. Maria Pokorska-Śpiewak 2020
1W33/ABM01 Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy Agencja Badań Medycznych dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz 2020
1W44/ABM02 Ocena wpływu fenofibratu na funkcję komórek beta trzustki u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 Agencja Badań Medycznych prof. dr hab. Agnieszka Szypowska 2020
1WP/ABM08 Badanie kliniczne wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo oceniające wpływ transplantacji mikrobioty jelitowej pełniącej funkcję modulatora odpowiedzi zapalnej (immunomodulacja), dołączonej do terapii standardowej, Agencja Badań Medycznych dr n. med. Jarosław Biliński 2020

Strony