Strona główna » Nauka » Tematy statutowe

Tematy statutowe

TEMATY STATUTOWE

Realizacja tematów w 2019 r.

Od 2 stycznia 2019 r. do dnia przyznania subwencji na działalność naukową w roku 2019 można dokonywać zamówień i wydatków zaliczkowo do wysokości 25 % kwoty przyznanej w 2018 r. 

Realizacja tematów zatwierdzonych w 2018 roku

Termin składnia wniosków o zamówienie towarów i usług oraz pozostałe rezerwacje środków przyznanych na realizację prac badawczych w ramach działalności statutowej w 2018 upłynął w dniu 15 listopada 2018. 

Wszystkie zamówienia i rezerwacje środków winny być zrealizowane, tj. udokumentowane fakturami lub innymi dowodami finansowo-księgowymi, do 30 czerwca 2019. 

Zasady wydatkowania środków (2018).

I Wydział Lekarski
II Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauki o Zdrowiu
Wydział Lekarsko-Dentystyczny