Strona główna » Kontakt » Dział Wsparcia Projektów

Dział Wsparcia Projektów

Dział Wsparcia Projektów

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63

02-091 Warszawa 

e-mail: awn@wum.edu.pl 

♦   ♦   ♦

Kierownik Działu Wsparcia Projektów

Anetta Pszczołowska, tel.  022 57 20 469

anetta.pszczolowska@wum.edu.pl

♦   ♦   ♦

Pracownicy Działu Wsparcia Projektów:

Agnieszka Jarmuszyńska, tel. 022 57 20 581, agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl

Marzena Sadownik, tel. 022 57 20 824, marzena.sadownik@wum.edu.pl

Agata Jasińska, tel. 022 57 20 725, agata.jasinska@wum.edu.pl

Sylwia Zarzycka, tel. 022 57 20 720, sylwia.zarzycka@wum.edu.pl

Budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, pok. 105