Strona główna » Kontakt » Dział Nauki

Dział Nauki

Prosimy o kontakt mailowy na adres aen@wum.edu.pl.

Korespondencję prosimy zostawiać w Kancelarii WUM. W przypadku spraw wymagających niezwłocznych działań prosimy o równoległy sygnał mailowy.

__________________________________________________________________________________________________________________

DZIAŁ NAUKI

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
Budynek Rektoratu, pokoje 427, 428 oraz 419A
aen@wum.edu.pl

Zadania:

·         administrowanie środkami subwencji przeznaczonej na działalność naukową;

·         ewaluacja działalności naukowej.

W sprawach związanych z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych (np. NCN, NCBiR) prosimy o kontakt:
- udział w konkursach - Dział Wsparcia Projektów;
- realizacjaDział Zarządzania Projektami.

 

DZIAŁ NAUKI

Funkcja

Imię i nazwisko

Dane kontaktowe

Kierownik

Beata Przybyło

beata.przybylo@wum.edu.pl  (+48 22) 57 20 322, Rektorat, pok. 419A

 

Obsługa jednostekImię i nazwiskoDane kontaktowe
Wydział Nauki o ZdrowiuAnna Grądzkaanna.gradzka@wum.edu.pl, (+48 22) 57 20 191, Rektorat, pok. 427
Wydział MedycznyEwa Hieronimczukewa.hieronimczuk@wum.edu.pl, (+48 22) 57 20 190, Rektorat, pok. 428
Wydział Farmaceutyczny, jednostki ogólnouczelnianeMaria Jagiełłomaria.jagiello@wum.edu.pl, (+48 22) 57 20 189, Rektorat, pok. 428
Wydział Lekarsko-StomatologicznyMałgorzata Pabianmalgorzata.pabian@wum.edu.pl, (+48 22) 57 20 192, Rektorat, pok. 427
 Kamila Krajewskaczasowa nieobecność

WYDZIAŁ LEKARSKI

Dane kontaktowe jw.

1M11, Katedra i Zakład Patomorfologii

Maria Jagiełło

1M12, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Maria Jagiełło

1M14A, Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

Maria Jagiełło

1M15, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Maria Jagiełło

1M17, Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Maria Jagiełło

1M19, Zakład Immunologii

Maria Jagiełło

1M20, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Maria Jagiełło

1M22, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii

Anna Grądzka

1M24, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

Maria Jagiełło

1M33, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

Anna Grądzka

1M4, Katedra i Klinika Dermatologiczna

Anna Grądzka

1M5, Klinika Neurochirurgii

Małgorzata Pabian

1M6, Klinika Rehabilitacji

Anna Grądzka

1M7, Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej

Anna Grądzka

1M9, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Maria Jagiełło

1MA, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Maria Jagiełło

1MB, Zakład Medycyny Sądowej

Maria Jagiełło

1MC1, I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Anna Grądzka

1MC2, II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Małgorzata Pabian

1MC3, Klinika Anestezjologii i Intesywnej Terapii Dziecięcej

Małgorzata Pabian

1MF, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Maria Jagiełło

1MG, Zakład Immunologii Klinicznej

Anna Grądzka

1MH, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Anna Grądzka

1MI, Klinika Onkologii

Małgorzata Pabian

1MN, Zakład Metodologii Badań Naukowych

Maria Jagiełło

1MR, Zakład Medycyny Ratunkowej

Anna Grądzka

1W11, I Zakład Radiologii Klinicznej

Anna Grądzka

1W12, II Zakład Radiologii Klinicznej

Małgorzata Pabian

1W13, Zakład Medycyny Nuklearnej

Małgorzata Pabian

1W21, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Anna Grądzka

1W22, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Anna Grądzka

1W23, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Anna Grądzka

1W33, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

Małgorzata Pabian

1W34, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Małgorzata Pabian

1W44, Klinika Pediatrii

Małgorzata Pabian

1W51, I Klinika Położnictwa i Ginekologii

Maria Jagiełło

1W61, II Klinika Położnictwa i Ginekologii

Ewa Hieronimczuk

1W62, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

Ewa Hieronimczuk

1W63, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Ewa Hieronimczuk

1W7, Klinika Chirurgii Dziecięcej

Małgorzata Pabian

1W8, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Małgorzata Pabian

1W9, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

Małgorzata Pabian

1WA, Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń

Małgorzata Pabian

1WB1, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Małgorzata Pabian

1WB2, Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych

Małgorzata Pabian

1WC, Katedra i Klinika Neurologii

Małgorzata Pabian

1WD, Katedra i Klinika Okulistyki

Anna Grądzka

1WE, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Anna Grądzka

1WF, Katedra i Klinika Otolaryngologii

Małgorzata Pabian

1WG, Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Małgorzata Pabian

1WH, Klinika Pediatrii i Endokrynologii

Małgorzata Pabian

1WI, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

Małgorzata Pabian

1WJ, Katedra i Klinika Psychiatryczna

Anna Grądzka

1WK, Katedra i Zakład Biochemii

Maria Jagiełło

1WM, Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

1WN, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Ewa Hieronimczuk

1WO, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

1WP, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

1WR, I Katedra i Klinika Kardiologii

Ewa Hieronimczuk

1WR1, Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii

Ewa Hieronimczuk

1WS, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Ewa Hieronimczuk

1WU, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii

Ewa Hieronimczuk

1WW, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Małgorzata Pabian

1WX, Zakład Medycyny Genomowej

Ewa Hieronimczuk

1WY, Zakład Genetyki Medycznej

Maria Jagiełło

1WZ, Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

2M2, Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Ewa Hieronimczuk

2M4, Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Ewa Hieronimczuk

2M5, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Ewa Hieronimczuk

2M6, Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej

Małgorzata Pabian

2M7, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Małgorzata Pabian

2MC, Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej

Ewa Hieronimczuk

2W1, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Ewa Hieronimczuk

2W10, Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Ewa Hieronimczuk

2W11, Klinika Onkologii

Ewa Hieronimczuk

2W3, Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci

Małgorzata Pabian

2W4, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Ewa Hieronimczuk

2W5, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Ewa Hieronimczuk

2W6, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Ewa Hieronimczuk

2W63, Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej

Ewa Hieronimczuk

2W9, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym

Małgorzata Pabian

2WA, Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Ewa Hieronimczuk

2WC, II Klinika Psychiatryczna

Ewa Hieronimczuk

2WF, Katedra i Klinika Okulistyki

Ewa Hieronimczuk