Strona główna » Konkursy

Konkursy

Joint Transnational Call for Proposals (2019) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Przedmiot konkursu: 
Zakres konkursu (skrót) The aims of the call are: • To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and; • To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size). The participation of Medical Doctors and SMEs (Small and Medium-size Enterprises) is strongly encouraged. Please note that, for some funding organizations, industrial enterprises are not eligible for funding. Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call: • Regenerative medicine • Diagnostics • Targeted delivery systems
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size).
Typy projektów: 
konkursowy
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Styczeń, 2019 - 17:00
Miejsce składania wniosków: 
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2019
Dodatkowe informacje: 
https://bip.ncbr.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/joint-transnational-call-for-proposals-2019-for-european-innovative-research-technological-deve/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

BEETHOVEN LIFE 1

Przedmiot konkursu: 
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947), uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 81/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz na podstawie Porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca 2016 r., Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN LIFE 1 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskiem o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego w konkursie dwustronnym, zwanym dalej „wnioskiem krajowym”, mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 pkt 1-3, 5-6 i 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87), zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.: 1) jednostki naukowe; 2) konsorcja naukowe; 3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; 4) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; 5) centra naukowe uczelni; 6) biblioteki naukowe; 7) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 17 Grudzień, 2018 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

SONATA 14

Przedmiot konkursu: 
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 79/2018 z dnia 6 września 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA 14 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej wnioskodawcami.
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 17 Grudzień, 2018 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

PRELUDIUM 16

Przedmiot konkursu: 
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 78/2018 z dnia 6 września 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 17 Grudzień, 2018 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

OPUS 16

Przedmiot konkursu: 
Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2018 r. poz. 947) oraz Uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 77/2018 z dnia 6 września 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs OPUS 16 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), zwane dalej wnioskodawcami.
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 17 Grudzień, 2018 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

PROGRAM STYPENDIÓW DOKTORANCKICH HONGKONGU

Przedmiot konkursu: 
Zachęcamy do uczestnictwa w Programie Stypendiów Doktoranckich Hongkongu, który umożliwia utalentowanym naukowcom podjęcie studiów doktoranckich w dziedzinie nauk humanistycznych, biznesowych i społecznych, studiów inżynierskich, medycyny i nauk fizycznych na światowej klasy hongkońskich publicznych uniwersytetach badawczych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wybitnie utalentowani naukowcy z całego świata.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
sobota, 1 Grudzień, 2018 - 00:00
Miejsce składania wniosków: 
Hong Kong Economic and Trade Office, Berlin
Dodatkowe informacje: 
http://www.studyinhongkong.edu.hk/en/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Kurs na MOOC

Przedmiot konkursu: 
Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:  kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;  masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
piątek, 25 Styczeń, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

Przedmiot konkursu: 
The submitted proposals must be multidisciplinary and include at least one of the following scientific approaches: - Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells. - Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies. - Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement are also included. - Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into molecules with high added value in a sustainable way.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Consortia must include at least three eligible partners requesting funding from three different countries providing funds to this call. Consortia can involve a maximum of six partners. A maximum of eight partners is acceptable if the additional consortium partners are from any of these countries: Estonia, Latvia, Poland, Romania, Russia, Slovenia and Turkey. However, in any case, no more than two partners requesting funding may come from the same country.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
piątek, 14 Grudzień, 2018 - 13:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cobiotech/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie-w-ramach-era-cobiotech-era-net-cofund-on-biotechnologies-5/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program im. Iwanowskiej

Przedmiot konkursu: 
Jeśli jesteś doktorantem i chcesz sięgnąć gwiazd, NAWA przygotowała coś dla Ciebie. W nowym Programie im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej zapraszamy doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach projektu doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie, a co ważne, w wyjeździe mogą towarzyszyć im małżonkowie oraz dzieci czy w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
O przyznanie stypendium Dyrektora NAWA w ramach Programu im. Iwanowskiej mogą starać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską, które są: doktorantami lub w chwili składania wniosku zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych i mają otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub realizują program „Doktorat wdrożeniowy”. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę. Uwaga – w tym programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
wtorek, 18 Grudzień, 2018 - 00:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony