Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub na utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.08.2020
Miejsce składania wniosków:
System OSF
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty inwestycyjne
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
28.07.2020
Miejsce składania wniosków:
systemie OSF( https://osf.opi.org.pl/ - nowy wniosek – MNiSW- formularz nr 11)
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

  • JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
  • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny z wyłączeniem podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
  • uczelnie wyższe;
  •  instytucje kultury.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.07.2020
Miejsce składania wniosków:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

· jednostki naukowe, · konsorcja naukowe.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.06.2020
Miejsce składania wniosków:
za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

· jednostki naukowe, · konsorcja naukowe.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Przyznawanie środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Inwestycyjne, naukowe
Termin składania wniosków:
31.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: