Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Studenci z tytułem minimum licencjata i naukowcy.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.01.2020
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1108-oferta-stypendialna-meksyku-na-12-miesieczny-pobyty-naukowo-badawczy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.11.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1080-stypendia-rzadu-szwajcarskiego-pobyty-badawcze-studia-doktoranckie-oraz-staze-postdoc
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania kształcenia w szkole doktorskiej, przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kształcenia. Stypendium wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 12 miesięcy w danym roku akademickim. W ramach Programu Wnioskodawcy mogą się starać o przyjęcie wyłącznie do jednej szkoły doktorskiej, prowadzonej w uczelni nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nie dotyczy szkół doktorskich nadzorowanych przez innych ministrów. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawcy na studia podejmuje uczelnia. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej. Kandydatom sugerowane jest zapoznanie się z ofertą szkół doktorskich przed przystąpieniem do składania wniosku aplikacyjnego w systemie teleinformatycznym NAWA.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
09.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-iii-stopnia/ogloszenie
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Aktualnie brak konkursów. Zapraszamy wkrótce.