Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnie

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.09.2020
Miejsce składania wniosków:
wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Granty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.11.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
12.05.2020
Miejsce składania wniosków:
kontakt z dr Małgorzatą Zawiślak malgorzata.zawislak@ncn.gov.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: • uczelnie ; • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk ; • instytuty badawcze ; • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz ; • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Stypendium
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O udział w Programie mogą ubiegać się naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki należącej do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty Sieci  Łukasiewicz, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6b  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.
Typy projektów:
Projekty naukowe
Termin składania wniosków:
18.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

You are invited to apply if you:

 • have an idea for a research project,
 • have a PhD degree,
 • have been working and resident outside Poland for at least 24 months prior to the call deadline (June 16, 2020),
 • are interested in pursuing your research project at a host institution based in Poland.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
16.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Proposals shall be filed electronically in English via the online submission system ZSUN/OSF, available at https://osf.opi.org.pl. Only the Project Promoter is authorised to submit a proposal. The deadline for submission is June 16, 2020, 16.00 CEST. The application form is available on the National Science Centre website.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Wnioski krajowe należy złożyć w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl), w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Prestiżowe granty indywidualne dla naukowców każdej narodowości, którzy posiadają stopień doktora lub doświadczenie w pracy badawczej dłuższe niż 4 lata.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
09.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Strony