Strona główna » Ankieta

Ankieta

Ankiety z lat ubiegłych są dostępne za pośrednictwem portalu SSL-VPN. Dostęp do ankiet posiadają kierownicy jednostek oraz upoważnieni pracownicy. Ankiety z lat ubiegłych są nieaktywne. Rankingi jednostek sporządzone na podstawie Ankiet dostępne są w zakładce „Ranking jednostek”.  

Przypominamy o spoczywającym na pracownikach obowiązku podania nr ORCID oraz wprowadzania, na bieżąco, danych dotyczących publikacji w bazie WUM.PUBLIKACJE

Zarządzenie Rektora nr 119 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rejestracji przez pracowników i doktorantów WUM publikacji w bazie WUM.PUBLIKACJE.

Zarządzenie Rektora nr 120 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uzyskania i posługiwania się uniwersalnym międzynarodowym identyfikatorem naukowca (ORCID).