Strona główna » Aktualności » Specjalna ścieżka w konkursie CEUS-UNISONO na badania nad COVID-19

Specjalna ścieżka w konkursie CEUS-UNISONO na badania nad COVID-19

AKTUALIZACJA 8 kwietnia 2020 r.

W związku z uruchomieniem w Austrian Science Fund (FWF) szybkiej ścieżki oceny merytorycznej  wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii (FWF Urgent Funding for Research Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics), dodatkowo możliwe jest wnioskowanie o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii, we wszystkich dyscyplinach nauki planowanych do realizacji we współpracy zespołów badawczych z Polski i Austrii przy udziale zespołów badawczych z Niemiec lub Szwajcarii lub Luksemburga, które złożą wnioski o środki finansowe na ten cel we właściwych dla nich zagranicznych instytucjach finansujących badania naukowe, tj. do: German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) lub Swiss  National  Science Foundation (SNSF) lub Luxembourg National Research Fund (FNR) w ramach programów dwu- lub wielostronnych organizowanych przez FWF we współpracy z tymi instytucjami, w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Aktualizacja 20.03.2020: Informujemy, że w związku z przedłużeniem naboru wniosków wspólnych w agencji czeskiej GACR jako agencji wiodącej w programie CEUS,  wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF muszą zostać złożone  w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji GACR, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i nie później niż 11 maja 2020 r.

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech (Grantová agentura České Republiky, GAČR) oraz Słowenii (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS).

Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również  48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.

Materiały

Ogłoszenie konkursu - informacja w serwisie NCN

Dokumentacja konkursowa

Data wydarzenia: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 15
Przedmiot konkursu: 
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych.

Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Wnioski krajowe należy złożyć w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl), w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych