Strona główna » Aktualności » SONATA BIS 10

SONATA BIS 10

Konkurs SONATA BIS 10 dotyczy projektów badawczych, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 10 w kwocie 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020 r.

UWAGA: 

W celu uzgodnienia terminów i etapów składania wniosku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prosimy o pilny kontakt z Działem Wsparcia Projektów awn@wum.edu.pl

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową, zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATA BIS
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych
 3. Panele NCN
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN
 6. Wzór formularza wniosku
 7. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 8. Pomoc publiczna
 9. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 10. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 11. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 12. Procedura składania wniosków
 13. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 14. Instrukcja dotycząca odwołań od decyzji dyrektora
 15. Polityka Otwartego Dostępu NCN

Dokumenty dotyczące oceny wniosków

 1. Kryteria oceny wniosków
 2. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 3. Zasady etyczne ekspertów NCN
 4. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez zespoły ekspertów

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Wzór umowy
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 3. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
Data wydarzenia: 
wtorek, 15 Wrzesień, 2020 - 16
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Uczelnie, osoby fizyczne

Termin składania wniosków: 
wtorek, 15 Wrzesień, 2020 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl