Strona główna » Aktualności » SONATA 16

SONATA 16

Konkurs SONATA 16 dotyczy projektów badawczych obejmujących badania podstawowe. Podstawowym celem programu jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Kierownikiem projektu może być badacz, któr uzyskał stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W projektach poza kierownikiem w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. Możliwe jest ubieganie się o finansowanie projektów trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla członków zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów oraz doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków dostępną na stronie internetowej NCN.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 r.

UWAGA: 

W celu uzgodnienia terminów i etapów składania wniosku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prosimy o pilny kontakt z Działem Wsparcia Projektów awn@wum.edu.pl

Data wydarzenia: 
czwartek, 17 Wrzesień, 2020 - 08
Przedmiot konkursu: 
Konkursy naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Uczelnie, osoby fizyczne

Termin składania wniosków: 
wtorek, 15 Grudzień, 2020 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl