Strona główna » Aktualności » Sciezka Dla Mazowsza

Chafea/2019/Health/08 concerning the provision of a study (i) exploring the feasibility of and identifying options for physical stockpiling of vaccines and (ii) developing a concept for a mechanism for exchanging vaccine supplies from...

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (henceforth "CHAFEA" or "the Contracting Authority"), acting under the powers delegated by the European Commission (henceforth "the Commission"), is launching the present invitation to tender for the conclusion of a service contract (henceforth "the contract"). In line with the Council Recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases, the purpose of the contract is to (1) examine the feasibility of and identify options for physical stockpiling of vaccines in the European Union and to (2) develop a concept for a mechanism for exchanging vaccine supplies from one Member State to another in case of an outbreak. For the purposes of these tender specifications, annexed documents and resulting public procurement contract, the term ‘stockpiling’ must be understood as a mechanism to store, maintain and deploy vaccines during an emergency.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – zbieramy zgłoszenia

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Ogłoszenie konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Termin składania wniosków: 
23.09.2019
Pozostało 3 dni
Przedmiot konkursu: 
- badania przemysłowe - prace rozwojowe - prace przedwdrożeniowe

Oferta stypendialna Meksyku na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy

Termin składania wniosków: 
15.01.2020
Pozostało 117 dni
Przedmiot konkursu: 
Siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.

Personalized Medicine for Health in European Research

Termin składania wniosków: 
09.08.2019

Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc

Termin składania wniosków: 
15.11.2019
Pozostało 56 dni
Przedmiot konkursu: 
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.

Mistrzowie dydaktyki

Termin składania wniosków: 
16.09.2019
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.

Stypendium Ministra

Termin składania wniosków: 
25.10.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Strony