Strona główna » Aktualności » Sciezka Dla Mazowsza

Mikrobiota w zdrowiu i chorobie

Termin składania wniosków: 
25.10.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Całkowita kwota nagrody wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT).

Onkogranty III - konkurs grantowy Polskiej Ligi Walki z Rakiem

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl/), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt. Trzecia edycja naszego konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji.

Oferta stypendialna Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Termin składania wniosków: 
01.10.2019
Pozostało 11 dni
Przedmiot konkursu: 
Dziedziny: - transport i logistyka - mechanika - nauki o życiu - rolnictwo - aeronautyka - ochrona środowiska Wnioski dotyczące innych dziedzin, w tym nauk humanistycznych, będą również rozpatrywane.

Niekomercyjne badania kliniczne

Termin składania wniosków: 
30.08.2019

Co trzeba wiedzieć przy ubieganiu się o Stypendium Ministra?

Termin składania wniosków: 
25.10.2019
Pozostało 35 dni
Przedmiot konkursu: 
Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Dokumenty składane są elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Do wniosków nie są już wymagane opinie rad wydziału.

Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Termin składania wniosków: 
26.09.2019
Pozostało 6 dni
Przedmiot konkursu: 
Finansowanie może być przeznaczone na badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zapewniające uzyskanie poziomu gotowości technologii Projektu określonego w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Chafea/2019/Health/07 Concerning the Provision of Options and Recommendations for an EU Citizens’ Vaccination Card

Termin składania wniosków: 
30.09.2019
Pozostało 10 dni
Przedmiot konkursu: 
The Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (henceforth "CHAFEA" or "the Contracting Authority"), acting under the powers delegated by the European Commission (henceforth "the Commission"), is launching the present invitation to tender for the conclusion of a service contract (henceforth "the contract"). The purpose of this contract is to examine the feasibility of developing a common vaccination card for EU citizens. Based on a mapping of existing vaccination cards (work package 1), the contractor shall develop, test and evaluate proposals for an EU citizens’ vaccination card that takes into account potentially different national vaccination schedules; that is interoperable with EU Member States’ Immunisation Information Systems (IIS); and that is common to all EU Member States and usable across borders (work package 2).

Strony