Strona główna » Aktualności » Sciezka Dla Mazowsza

NCN i NAWA nawiązały współpracę

Termin składania wniosków: 
16.12.2019
Pozostało 87 dni
Przedmiot konkursu: 
Atrakcyjne stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Obie agencje podpisały dziś porozumienie w sprawie współpracy.

GRIEG – zapowiedź czatu informacyjnego

Termin składania wniosków: 
13.09.2019

Fulbright Specialist Program

Termin składania wniosków: 
12.09.2019
Przedmiot konkursu: 
W ramach programu stypendysta otrzymuje honorarium, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz bilet lotniczy do/z USA. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia stypendysty oraz kosztów podróży krajowych związanych z realizacją projektu. Polskie instytucje mogą wielokrotnie uczestniczyć w programie. Amerykańscy stypendyści mogą również wielokrotnie uczestniczyć w programie, jednak muszą upłynąć 2 lata do momentu zgłoszenia ich kandydatury do programu Fulbright Specialist od daty zakończenia ostatniego projektu w ramach programu Fulbright Specialist.

Stypendia Ministra Zdrowia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2019/2020

Termin składania wniosków: 
31.10.2019
Pozostało 41 dni
Przedmiot konkursu: 
Stypendium Ministra Zdrowia może otrzymać student wykazujący się: znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium Ministra Zdrowia przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Stypendium nie przysługuje studentowi: jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Platforma startowa Hub of Talents 2

Termin składania wniosków: 
30.11.2022
Pozostało 1167 dni
Przedmiot konkursu: 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny prowadzi projekt Hub of Talents 2, który ma za zadanie pomóc rozwijać innowacyjne pomysły na biznes, przedsiębiorstw z Polski wschodniej.

Nowa strona internetowa programu Horyzont Europa

Termin składania wniosków: 
10.09.2019

Nowy konkurs Agencji Badań Medycznych

Termin składania wniosków: 
29.11.2019
Pozostało 69 dni
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem projektów składanych w ramach tego konkursu powinno być prowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych w formie niekomercyjnych badań klinicznych mających na celu opracowanie nowych zastosowań terapeutycznych leków dopuszczonych do obrotu (zarejestrowanych poza Polską lub tylko w Polsce) i stosowanych w innych wskazaniach niż przewidziane zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.

Seminarium “Niekomercyjne badania kliniczne”

Termin składania wniosków: 
10.09.2019

Strony