Strona główna » Aktualności » Sciezka Dla Mazowsza

Hongkoński Program Stypendiów Doktoranckich dla studentów zagranicznych 2020

Termin składania wniosków: 
02.12.2019
Pozostało 43 dni
Przedmiot konkursu: 
Program ma zachęcić najwybitniejszych studentów z całego świata do podjęcia realizacji studiów doktoranckich w renomowanych uniwersytetach w Hongkongu.

Spotkanie na WUM z Agencją Badań Medycznych

Termin składania wniosków: 
24.10.2019
Pozostało 3 dni

Program im. Iwanowskiej - nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
18.12.2019
Pozostało 59 dni
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy przewidują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

Rekrutacja do Programu PROM w roku akademickim 2019/2020

Termin składania wniosków: 
21.10.2019
To event remaining 1 day

V konferencja z cyklu Direct to internationalization

Termin składania wniosków: 
18.10.2019

Otwarcie konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze

Termin składania wniosków: 
12.12.2019
Pozostało 52 dni
Przedmiot konkursu: 
The Programme ‘Applied Research’ has been established under the priority sector Innovation, Research, Education and Competitiveness. The objective of Programme ‘Applied Research’ is to enhance performance of Polish applied research in Poland through improved research cooperation between Poland and Norway. The cooperation is to be based on equal partnerships between Norwegian and Polish research institutions and enterprises. The call will support the establishment of long-term strategic partnerships between research institutions and enterprises in Norway and Poland through large bilateral research projects in order to enhance the quality of scientific outputs, upgrade the international visibility of Polish science, establish public-private partnerships, reinforce the links between innovation, research and education and boost innovation. The aim of the Programme is to prepare Project Promoters, project partners and researchers for further research cooperation within the European Framework Programmes for research and technological development and demonstration activities as well as for cooperation within other European programmes and initiatives. The Programme contributes to the development of the European Research Area. Expected results of POLNOR 2019 Call for Proposals are: - enhanced cooperation between the Polish and Norwegian partners involved in projects with the aim for building cooperation for future activities, - support to technology transfer, sharing experiences and best practices between science and enterprises, - development of new products and technologies, - internationally refereed joint publications in the best journals (quality publications available in open access will be promoted), - active involvement of young researchers in the projects.

Wymiana bilateralna naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia)

Termin składania wniosków: 
17.10.2019
Przedmiot konkursu: 
Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez belgijskich partnerów do Wallonie-Bruxelles International oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Belgii. Wnioski złożone w Polsce i w Belgii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim i taki sam okres realizacji.

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych - "Projektowanie Uniwersalne", Wiedza Edukacja Rozwój

Termin składania wniosków: 
02.12.2019
Pozostało 42 dni
Przedmiot konkursu: 
Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli projektowania uniwersalnego.

Strony