Strona główna » Aktualności » POIR Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy

POIR Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – Koronawirusy

Konkurs dla:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Konkurs na:

 • badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Zakres tematyczny:

 • Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Termin naboru wniosków:

 • 6 maja – 31 grudnia 2020 r. (do godziny 12:00). Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

ü  6 maja – 5 czerwca 2020 r.

ü  6 czerwca – 24 lipca 2020 r.

ü  25 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Budżet konkursu:

200 000 000 PLN, w tym:

 • 75 mln PLN z alokacji dla województwa mazowieckiego,
 • 125 mln PLN z alokacji dla pozostałych województw.

Dofinansowanie:

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-51112020-szybka-sciezka-koronawirusy/

 

Data wydarzenia: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 10
Przedmiot konkursu: 
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Konkurs dla:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl