Strona główna » Aktualności » Otwarcie konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze

Otwarcie konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze

Uprzejmie informujemy, że 23 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pełniące rolę Operatora Programu „Badania stosowane” ogłosiło otwarcie konkursu na polsko-norweskie projekty badawcze w następujących obszarach tematycznych:

  • - zdrowie i opieka społeczna,
  • - przemysł i technologie informacyjne,
  • - żywność i zasoby naturalne,
  • - energia, transport i klimat,
  • - rozwój społeczny i gospodarczy,
  • - pojazdy bezzałogowe

Na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę w wysokości 49 745 454 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty o charakterze aplikacyjnym.

Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2019 r., o godz. 16:00 CEST

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów znajdują się pod linkiem.

Data wydarzenia: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 16
Przedmiot konkursu: 
The Programme ‘Applied Research’ has been established under the priority sector Innovation, Research, Education and Competitiveness. The objective of Programme ‘Applied Research’ is to enhance performance of Polish applied research in Poland through improved research cooperation between Poland and Norway. The cooperation is to be based on equal partnerships between Norwegian and Polish research institutions and enterprises. The call will support the establishment of long-term strategic partnerships between research institutions and enterprises in Norway and Poland through large bilateral research projects in order to enhance the quality of scientific outputs, upgrade the international visibility of Polish science, establish public-private partnerships, reinforce the links between innovation, research and education and boost innovation. The aim of the Programme is to prepare Project Promoters, project partners and researchers for further research cooperation within the European Framework Programmes for research and technological development and demonstration activities as well as for cooperation within other European programmes and initiatives. The Programme contributes to the development of the European Research Area. Expected results of POLNOR 2019 Call for Proposals are: - enhanced cooperation between the Polish and Norwegian partners involved in projects with the aim for building cooperation for future activities, - support to technology transfer, sharing experiences and best practices between science and enterprises, - development of new products and technologies, - internationally refereed joint publications in the best journals (quality publications available in open access will be promoted), - active involvement of young researchers in the projects.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Eligible project promoter (applicant):
- Research organisation as defined in the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, and as stipulated in Article 37 paragraph 1 of the Act on the National Centre for Research and Development, established as a legal person in Poland
- Enterprise as defined in the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, established in Poland
Eligible project partners:
- Norwegian research organisations, as defined in the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty complying with the provisions of the RCN (DPP) guidelines for approval of research organisation, however, the lead Norwegian partner shall be approved by the RCN (DPP) in accordance with the provisions of the RCN (DPP) guidelines for approval of research organisation.
- Research organisations, as defined in the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty and as stipulated in the Polish Law on Higher Education and Science and in the Act on the National Centre for Research and Development, established as a legal person in Poland
- Enterprises as defined in the Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, established in Poland and Norway.

Termin składania wniosków: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/iii-edycja-funduszy-norweskich-i-eog/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-konkursu-polnor-2019-finansowanego-przy-udziale-funduszy-norweskich-w-ramach-programu-bada/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl