Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Ogłoszenie konkursu Ścieżka dla Mazowsza

Konkurs Ścieżka dla Mazowsza skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego. 

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019 - 16
Przedmiot konkursu: 
- badania przemysłowe - prace rozwojowe - prace przedwdrożeniowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
 przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),  konsorcja przedsiębiorstw – max 3 podmioty (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),  konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych – max 3 podmioty (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego).
Typy projektów: 
konkursowy
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-sciezka-dla-mazowsza-57593/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl