Strona główna » Aktualności » Nowy termin składania wniosków na wymianę bilateralną z Indiami

Nowy termin składania wniosków na wymianę bilateralną z Indiami

NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii - przedłużony został termin nadysłania aplikacji do dnia 28 sierpnia. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

  • Nauki przyrodnicze
  • Inżynieria i technologia
  • Nauki medyczne i o zdrowiu
  • Nauki rolnicze
Data wydarzenia: 
środa, 28 Sierpień, 2019 - 15
Przedmiot konkursu: 
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
środa, 28 Sierpień, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1030-wymiana-bilateralna-z-indiami
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl