Strona główna » Aktualności » Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020

Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 5 oraz art. 48b ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020.

Oferty można składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem konkursy.mz.gov.pl (dostęp wymaga założenia konta).

W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia medyczna (tylko 1 oferta), bardzo proszę o przygotowanie wstępnych propozycji na załączonym wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 21 sierpnia 2019 r. na adres: awn@wum.edu.pl.

 

Data wydarzenia: 
czwartek, 29 Sierpień, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020 w zakresie zadań przewidzianych w Programie do wykonania w latach 2019-2020 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Realizatorem Programu może zostać jednostka:
1. będąca podmiotem leczniczym albo uczelnią medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z poźn. zm.) i
2. posiadająca doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i usługowo-leczniczej oraz realizująca współpracę naukową z placówkami naukowo-badawczymi i
3. posiadająca udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań epidemiologicznych tematycznie związanych z badaniami będącymi przedmiotem programu;
4. dysponująca odpowiednią liczbą lekarzy dentystów (w tym co najmniej 2 lekarzy dentystów ze stopniem doktora nauk medycznych oraz jednego lekarza dentysty ze stopniem doktora habilitowanego) i
5. posiadająca doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia.

Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
czwartek, 29 Sierpień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2016-2021
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl