Strona główna » Aktualności » I kadencja Rady Doskonałości Naukowej

I kadencja Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki”, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Wybory – informacje ogólne

Wybory składają się z następujących etapów:

  • Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
  • Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
  • Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).

Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.

Elektroniczny system wyborczy

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego „WYBORY RDN”, gwarantującego zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. Przy budowie systemu wykorzystano doświadczenia związane z systemem do obsługi wyborów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przeprowadzonych w 2016 r.

System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: RADON.OPI.ORG.PL

Komisja wyborcza – skład

Wybory członków RDN przeprowadza komisja wyborcza, która – w przypadku pierwszej kadencji – jest powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister zwrócił się do trzech gremiów, które wzięły udział w konsultacjach dotyczących projektu pierwszego statutu RDN (tj. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Polityki Naukowej oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów) o wskazanie kandydatów na członków komisji. 

Szczegółowe informacje:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/rada-doskonalosci-naukowej-jak-beda-wy...

Data wydarzenia: 
czwartek, 14 Marzec, 2019 - 23