Strona główna » Aktualności » GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

GRANTY INTERWENCYJNE NAWA

Granty na wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie

Data wydarzenia: 
środa, 16 Wrzesień, 2020 - 14
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.   Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Alokacja środków w naborze wynosi 1 500 000 zł.   Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 500 000 zł. 
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Wnioski składane w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl . Każdy wniosek przed złożeniem należy przesłać do Działu Wsparcia Projektów w celu weryfikacji.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Dział Wsparcia Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tel. (+48) 22 57 20 581 tel. (+48) 22 57 20 720 tel. (+48) 22 57 20 725 tel. (+48) 22 57 20 824 tel. (+48) 22 57 20 469