Strona główna » Aktualności » Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne

Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne

Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4. Nabór trwa do 16 marca, do godziny 16.00.

TERMIN złożenia wniosku do weryfikacji przez Dział Wsparcia Projektów: 28 lutego 2020 r.  Wydruk roboczy wniosku wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres awn@wum.edu.pl

Przed rozpoczęciem procedury przygotowywania wniosku, prosimy o zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą  składania wniosków NCN do Działu Wsparcia Projektów.

ETIUDA 8

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora. Stypendium doktorskie obejmuje środki na stypendium naukowe oraz staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację stypendiów doktorskich w ramach konkursu ETIUDA 8 w kwocie 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

TERMIN złożenia wniosku do weryfikacji przez Dział Wsparcia Projektów: 28 lutego 2020 r.  Wydruk roboczy wniosku wraz z załącznikami prosimy przesłąć na adres awn@wum.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz instrukcja przygotowania wniosku zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

SONATINA 4 

Konkurs SONATINA 4 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r. Okres ten może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez umożliwienie pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.

Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 4 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

TERMIN złożenia wniosku do weryfikacji przez Dział Wsparcia Projektów: 28 lutego 2020 r. Wydruk roboczy wniosku wraz z załącznikami prosimy przesłąć na adres awn@wum.edu.pl

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu. Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF oraz instrukcja przygotowania wniosku zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Data wydarzenia: 
środa, 5 luty, 2020 - 13
Przedmiot konkursu: 
Stypendium naukowe oraz staż zagraniczny
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

ETIUDA 8 

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

SONATINA 4 Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 16 Marzec, 2020 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
https://osf.opi.org.pl/app/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl