Strona główna » Aktualności » EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące, które uczestniczą w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 3 marca 2020 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 30 czerwca 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 7 lipca 2020 r.
  • Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

W konkursie JPND Call 2020 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,2916 PLN.

Prosimy o zapoznanie się z:

  • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPND (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
  • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi tutaj oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 10 luty, 2020 - 09
Przedmiot konkursu: 
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące, które uczestniczą w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Termin składania wniosków: 
wtorek, 3 Marzec, 2020 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Elektroniczny system składania wniosków sieci JPND: https://ptoutline.eu/app/jpnd2020
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-jpnd/ogloszenie-jpnd2020
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną: Małgorzata Zawislak, tel. 12 341 9153 malgorzata.zawislak@ncn.gov.pl Anna Kotarba, tel. 12 341 9091 anna.kotarba@ncn.gov.pl