Strona główna » Aktualności » EIT FOOD - TEST FARMS

EIT FOOD - TEST FARMS

EIT FOOD - TEST FARMS

Aplikuj do 20.08

https://www.f6s.com/testfarmspoland

 

EIT Food chce wesprzeć przedsiębiorczych innowatorów w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że rolnictwo staje się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego.

Celem testów jest uzyskanie opinii na temat przydatności, funkcjonalności i jakości oferowanego rozwiązania i zwiększenie szansy na skomercjalizowanie pomysłu

.

W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do:

  1. Przeprowadzenie testu funkcjonalności –wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania)
  2. Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów
  3. Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów
  4. Test Farms Showcase - prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food


Szczegółowy proces aplikacji, selekcji i finansowania jest dostępny w regulaminie konkursu: https://bit.ly/2YdFfmu

Broszura informacyjna

Aplikacja

Ocena wniosków:

Ogłoszenie wyników:

Podpisanie umowy

Faza testowa

Test Farms Showcase:

23.07 – 20.08

20-23.08

23.08

26.08-02.09

02.09 – 14.11

28.11 *

Data wydarzenia: 
wtorek, 20 Sierpień, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5 000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do: 1. Przeprowadzenie testu funkcjonalności –wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania) 2. Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów 3. Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów 4. Test Farms Showcase - prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Kryteria dopuszczenia wniosków w ramach programu:
1) Wnioskodawca, który spełnia definicję mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa zarejestrowanego na terytorium Polski
2) Wnioskodawca, który otrzymał nie więcej niż 60 000 euro finansowania od EIT Food
3) Wnioskodawca, który opracował innowacyjne rozwiązanie w rolnictwie/hodowli zwierząt (co najmniej na poziomie kraju)
4) Opracowane innowacyjne rozwiązanie, wpisuje się w przynajmniej jeden z celów strategicznych EIT Food:
a. Produkcja zdrowszej i bezpieczniejszej żywności
b. Usprawnienie produkcji żywności i zmniejszenie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne
c. Ulepszenie przejrzystości produkcji żywności i zwiększenie zaufania konsumentów
5) Koszty kwalifikowalne objęte wnioskiem nie podlegają kumulacji z inną pomocą państwa lub de minimis uzyskanych z innego źródła
6) Wnioskodawca, który złożył kompletny wniosek tj. udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania w formularzu na stronie (www.f6s.com), wypełnił i załączył wszystkie wymagane załączniki

Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 20 Sierpień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
EIT Food
Dodatkowe informacje: 
https://www.f6s.com/testfarmspoland https://bit.ly/2YdFfmu
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl