Strona główna » Aktualności » Aktualnosci Archiwum

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego

Termin składania wniosków: 
04.10.2019
Pozostało 14 dni
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego, zwany dalej „działaniami”. Pełny tekst scenariusza działań stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wszelkie prawa autorskie do scenariusza działań należą do Województwa Mazowieckiego. Organizatorem działań jest Województwo Mazowieckie. Działania zakładają przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego o tematyce zdrowia psychicznego. Działania prowadzone będą 30 października 2019 r. – 26 czerwca 2020 r. Działania prowadzone będą na terenie województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków konkursowych do programu Fulbright Specialist Program

Termin składania wniosków: 
12.11.2019
Pozostało 53 dni
Przedmiot konkursu: 
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpocznie 1 października 2019 nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne. Fulbright Specialist Program jest wyjątkowy wśród programów Fulbrighta, ponieważ kierowany jest do instytucji, które opracowują projekt bazując na najważniejszych obszarach dla swojego wzrostu i rozwoju, a cel projektu z udziałem amerykańskiego Specjalisty opiera się na potrzebach instytucji goszczącej.

Granty ERC: szkolenie z członkami Rady Naukowej ERC

Termin składania wniosków: 
10.10.2019
Pozostało 19 dni

Nowa edycja Funduszy norweskich i EOG w Polsce – czas, start!

Termin składania wniosków: 
17.09.2019

START 2020 – rusza nabór wniosków

Termin składania wniosków: 
31.10.2019
Pozostało 41 dni
Przedmiot konkursu: 
Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1989 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

System podsumowujący osiągnięcia naukowe pracowników WUM

Termin składania wniosków: 
16.09.2019

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków

Termin składania wniosków: 
05.12.2019
Pozostało 75 dni
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 2. Program składa się z modułów: 1) „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lipca 2019 r. o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków

Termin składania wniosków: 
05.12.2019
Pozostało 75 dni
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 2. Program składa się z modułów: 1) „Popularyzacja nauki i promocja sportu” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na: a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, b) organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, d) organizacji przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki; 2) „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu oraz udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Strony