Strona główna » Aktualności » 5.1 KONKURS - profilaktyka nowotworów wątroby (moduł regionalny)

5.1 KONKURS - profilaktyka nowotworów wątroby (moduł regionalny)

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację modułu regionalnego programu profilaktyki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-012/19).

Przedmiot konkursu

Konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Zakłada się realizację modułu centralnego (MC) i modułów regionalnych (MR).

W pierwszym konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-011/19 ogłoszonym przez IOK w dniu 29 marca 2019 r. wybrany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski. Zadaniem realizatora wybranego w konkursie dotyczącym realizacji modułu centralnego programu będzie prowadzenie działań promocyjno-szkoleniowych i zapewniających ewaluację programu w celu wspierania realizatorów, którzy zostaną wybrani na poziomie makroregionów w ramach konkursu (MR). W ramach modułów regionalnych realizowane będą zasadnicze działania programu tj. prowadzenie badania przesiewowego w kierunku PWZWB i PWZWC, edukacji zdrowotnej oraz kwalifikacji do leczenia.

Szczegółowe informacje:

http://zdrowie.gov.pl/nabor-598-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html

Data wydarzenia: 
piątek, 13 Wrzesień, 2019 - 14
Przedmiot konkursu: 
Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Uczelnia

Typy projektów: 
profilaktyczne, badawcze
Termin składania wniosków: 
piątek, 13 Wrzesień, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Dział Wsparcia Projektów
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl