Strona główna » Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

Postępowania poniżej 30 000 euro bez stosowania przepisów Ustawy PZP
Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł postępowania Opublikował
11.09.2019 - 15:16
20.09.2019 - 16:00
Usługa obejmuje przygotowanie materiałów na potrzeby rekrutacji i promocji konferencji podsumowującej projekt pt. Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i ana

Usługa obejmuje przygotowanie materiałów na potrzeby rekrutacji i promocji konferencji podsumowującej projekt pt.  Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią” w ramach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Usługa obejmuje:

1.         Przygotowanie treści dwóch informacji zapowiadających wydarzenie wraz z przygotowaniem narzędzia elektronicznego umożliwiającego rejestracje.

2.         Przygotowanie komunikacji wizualnej dla wydarzenia ( tzw. Key visual  dostosowany do wykorzystania w social mediach)

3.         Przygotowanie informacji prasowej i organizacja brefingu dziennikarzy przed konferencją

4.         Przygotowanie materiałów konferencyjnych wraz z obrendowaniem ( logo NPZ, WUM) w tym 100 sztuk toreb, 100 sztuk notesów , 100 sztuk długopisów

Gabriela Miączyńska
11.09.2019 - 15:15
20.09.2019 - 16:00
Usługa obejmująca wykonanie przekładu Raportu na język angielski, tłumaczenie na język angielski treści raportu obejmującego do 40 tabel oraz 150 stron znormalizowanych, dotyczącego badania pt. Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego

Usługa obejmująca wykonanie przekładu Raportu na język angielski, tłumaczenie na język angielski treści raportu obejmującego do 40 tabel oraz 150 stron znormalizowanych, dotyczącego badania pt.  Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią” w ramach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Gabriela Miączyńska
11.09.2019 - 15:13
20.09.2019 - 16:00
Usługa obejmuje opracowanie graficzne i przygotowanie dokumentu Raportu do druku i publikacji w Internecie w języku polskim, skład i łamanie materiału zawierającego liczbowe zestawienia w tabelach (zakres liczby tabel do 40) i tekst do 150 stron znorm

Usługa obejmuje opracowanie graficzne i przygotowanie dokumentu Raportu do druku i publikacji w Internecie w języku polskim, skład i łamanie materiału zawierającego liczbowe zestawienia w tabelach (zakres liczby tabel do 40)   i  tekst do 150  stron znormalizowanych (zawierające przypisy, wypunktowania), dotyczącego badania pt.: „ Upowszechnienie wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących mleko Kobiece oraz gromadzenie i analiza danych dotyczących karmienia piersią” w ramach  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Gabriela Miączyńska
29.05.2019 - 11:21
31.03.2020 - 16:00
Usługi polegające na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu odżywienia pacjenta, występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu odżywienia pacjenta występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi, w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu” realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Agnieszka Skwierczyńska