Strona główna » Ustawa 2.0

Ustawa 2.0

TREŚĆ USTAWY:

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

OBWIESZCZENIA:

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000085/O/D20200085.pdf

ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001838/O/D20181838.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001791/O/D20181791.pdf

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001645/O/D20181645.pdf

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001787/O/D20181787.pdf

PREZENTACJE:

  1. Ewaluacja jakości działalności naukowej
  2. Oświadczenia pracownicze
  3. Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”
  4. Sporządzanie wykazów: wydawnictw, monografii naukowych, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
  5. Stopień doktora i kształcenie doktorantów
  6. Finansowanie Uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0
  7. Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  8. Ustrój uczelni Sprawy organizacyjne i Nadzór