Strona główna » Nagrody Premiera

Nagrody Premiera

Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową a w tym za:

·         wyróżniającą się rozprawę doktorską,

·         wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz

·         osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.

Wnioski należy złożyć do Działu Nauki do 7 czerwca br. Poniżej pismo prof. dr hab. Krzysztofa Filipiaka, Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i rozwoju inicjujące nabór wniosków.

Pismo Prorektora Profesora Flipiaka ws naboru wniosków o przyznanie  nagrody Premiera

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie znajduje się na:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html