Strona główna » Nagrody Premiera

Nagrody Premiera

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nagród za działalność naukową: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Termin składania wniosków w WUM upływa w dniu 27 marca 2020. Pismo prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, zapraszające do składania wniosków.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów może być przyznana za:
1) Wyróżniającą się rozprawę doktorską,
2)Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitownego,
3)Osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Wnoski należy składać w Dziale Nauki:
- wersja papierowa, pok. 428;
- wersja elektorniczna  na adres aen@wum.edu.pl.
Informacji udziela: mgr inż. Ewa Hieronimczuk, telefon: 22 57 20 190.