Strona główna » Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

Nagrody Ministra Zdrowia

Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia upływa 8 maja 2020 r.

Nagrody są przyznawane za:
 • znaczące osiągnięcia w działalności naukowej
  • prowadzenie badań naukowych, w których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie lub dyscyplinie nauki, nienastawiona  na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub nastawiona na opracowanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie do nich znaczących ulepszeń,
  • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, ukształtowano, połączono lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
  • kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
  • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub prac projektowych lub technologicznych,
 • znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej
  • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności naukowej, leczniczej lub innej związanej z systemem ochrony zdrowia,
  • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
  • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego lub technologicznego służącego ochronie zdrowia.

Wnioski należy złożyć wfromie elektronicznej (wniosek w formacie WORD, załączniki w formacie PDF badź jako skany).

Informacji udziela Ewa Hieronimczuk, Dział Nauki. Pytaia prosimy wysyłać na adres ogólny Działu aen@wum.edu.pl.

* * *

Pierwszy termin składania wniosków o przyznanie narody Ministra Zdrowia upłynął 31 stycznia 2020 r.  Ogłoszenie pierwsego terminu naboru na stronie Działu Personalnego